Una de les propostes fetes a la III Trobada d'Entitats catalanes de Girona, va ser la creació de la història de les entitats catalanes.

A tal efecte es va donar un formulari que servirà per formar el perfil de cada entitat.

Radiodifusió Catalana va sotmetre el següent document:   

Radiodifusió Catalana

Història de l'entitat en format preguntes i respostes

 

1. Any de fundació
L’any 1987

2. Fundadors, lloc d’origen i professió
Un grup de catalans i catalanes de diversos origens i professions que volien donar a conèixer la nostra llengua i cultura en Austràlia.

3. El per què del nom
L’entitat es va formar amb una finalitat especifica: difondre el coneixement de la nostra llengua i cultura mitjançant un programa de ràdio produït a l’emissora “Ethnic Public Broadcasting Assotiation of Victoria”. Aquesta emissora estava formada per uns 50 grups lingüístics independents, El nostre era conegut com, “Catalan Broadcasting Group”. D’aquí ve el nom Radiodifusió Catalana.

4. Les primeres activitats
a- Un programa de ràdio de caire cultural, en català i fragment en anglès, que sortia en directe a l’estat de Victòria, els diumenges de 2-3 de la tarda. El programa emetia informacions de Catalunya i hi havia seccions d’història de Catalunya i un espai sobre l’aprenentatge del català escrit. En aquest programa hi van col•laborar uns vint membres de la comunitat catalana de Melbourne en qualitat de presentadors o productors.
b- Ensenyament de sardanes i formació d’una colla d’exhibició anomenada, Austral. Austral va portar la sardana a Atlanta representant Oceania i a Sidney com una de les colles de l'estat de Victòria

5. Es conserva documentació o peces rellevants d’aquella època?
Conservem documents àudio dels primers programes en format casset, fotografies, tríptics de l’emissora Ethnic Public Radio of Victoria, Agendes i Actes de les primeres reunions de l’entitat.

6. La documentació que es conserva està en condicions de ser digitalitzada?

7. Estructuració de l’entitat, seccions, grups, etc.
Una Junta directiva i Comitè de Programació que es reuneix una mitjana de 6 cops per any.

8. Hi hagué, o hi a, Cooperativa.....
No

9. Id. Panteó?
No

10. Id. Església o ermita?
No

11. Relació amb Catalunya
a- Cultural
Tenim una important audiència que ens escolta per Internet des de diversos indrets dels Països Catalans i amb la que mantenim una correspondència continuada.
b- Política
Radiodifusió Catalana recolza les campanyes de suport a la llengua i identitat promogudes per la societat civil catalana.
c- Econòmica
No

 

 

Com erem el novembre de 1995